Ohlášky 19. 1. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. 1. do 26. 1. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za živ. a zemř. rodinu Šenkovu, Bartošovu, Kopřivovu a Věru Gotvaldovou, díky za přijatá B. dobrodiní a prosba o B. pomoc v těžké nemoci.
  Jundrov:
8.30
Za farníky.
  Komín:
10.00
Za zemřelou maminku.
PoPamátka sv. Fabiána, papeže a mučedníka18.00Za živou a zemřelou rodinu Papouškovu, Markovu, Svobodovu a Karasovu.
ÚtPamátka sv. Anežky, panny a mučednice  
StStředa 2. týdne v mezidobí18.00Za zemřelé rodiče.
ČtČtvrtek 2. týdne v mezidobí  
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve18.00Za zemřelé sourozence.
SoSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštola7.00Za živou a zemřelou rodinu Soukupovu a duše v očistci.
Ne3. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za Jana Kachlíka a manželku.
  Jundrov:
8.30
Za farníky.
  Komín:
10.00
Na poděkování za dar manželství.

Poznámky

Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.

Dnes bude modlitební setkání žen – na faře od 19 hod.

V úterý 28. 1. bude od 19 hodin v klubovně Večer chval.