Ohlášky 19. 5. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. 5. do 26. 5. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne5. neděle velikonočníKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za všechny příbuzné, kteří nežijí jako věřící katolíci.


Komín:
10.00
Za Milana Sedlinského, rodinu Sedlinskou, Peštukovu a Hájkovu.


Komín:
18.00
MÁJOVÁ POBOŽNOST
PoPamátka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze18.00Za živou i zemř. rodinu Papouškovu, Markovu, Svobodovu a Karasovu.
ÚtÚterý 5. velikonočního týdne

StStředa 5. velikonočního týdne18.00Za zemř. manžela, nemocného zetě a jeho rodinu.
ČtČtvrtek 5. velikonočního týdne

Pátek 5. velikonočního týdne18.00Za zemř. rodiče Turkovy a Fuisovy a jejich děti.
SoPamátka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve7.00Za Marii Barákovou.
Ne6. neděle velikonočníKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za Marii Pleskou a rodinu.


Komín:
10.00
Za dceru a všechny potřebné milosti.


Jundrov:
8.30
MÁJOVÁ POBOŽNOST

Poznámky

Dnes byla sbírka na Charitu.

Dnes po druhé komínské mši sv. bude farní výlet.