Ohlášky 19. 6. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. do 26. června 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnostKomín
7.00
Za Alžbětu Staňkovou a manžela, za všechny oběti války na Ukrajině.
Těla a Krve PáněJundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za Annu Kvizdovou a celou zemřelou rodinu.
PoPondělí 12. týdne v mezidobí18.00Za manžela, dvoje rodiče, Libora a celou zemřelou přízeň.
ÚtPamátka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
StPam. sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků18.00Za Aloise Prušvice a celou zemřelou rodinu.
ČtSlavnost Narození sv. Jana Křtitele
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova18.00Za Jana Kachlíka, manželku a sestry.
SoPamátka Naposkvrněného Srdce Panny Marie8.00Mše k Božímu milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom válek a nemocí.
Ne13. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za zemřelého Pavla Kachlíka, manželku a celou rodinu.
Jundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za předky a požehnání pro živou rodinu Szilasi a příbuzné.

Poznámky

Ve čtvrtek bude na faře od 19 hodin setkání skupinky křesťanské meditace.

V úterý za týden, 28. 6., jste zváni na večer chval.

Naše farní pouť do Křtin tento rok proběhne v sobotu 2. 7., doprava bude možná opět autobusem i pěšky či po vlastní trase. Mše svatá bude v 16.00.
Autobus by bylo možné zajistit, ale to jen podle počtu lidí, kteří by se přihlásili. Vzadu na stolku je papír a pokud máte zájem, závazně se zapište. 

Příští neděli bude sbírka na provoz kněžského semináře.

Od středy za týden (29. 6. 2022) proběhne od 16 hodin v naší brněnské katedrále inaugurace nového sídelního biskupa, Mons. Pavla Konzbula, dosavadního biskupa pomocného. Proto onen den nebudou úřední hodiny, ani večerní mše svatá a všichni jste na tuto slavnost zváni.