Ohlášky 2. 6. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. 6. do 9. 6. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne7. neděle velikonočníKomín:
7.00
Za Miloše Potůčka, manželku a rodiče.


Jundrov:
8.30
Za farníky.


Komín:
10.00
Za nechtěné, nenarozené děti a jejich rodiče.
PoPamátka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků18.00Za manžela, dvoje rodiče a celou zemř. přízeň.
ÚtÚterý 7. velikonočního týdne

StPamátka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka18.00Za dceru.
ČtPamátka sv. Norberta, biskupa

Pátek 7. velikonočního týdne17.00ADORACE + možnost svátosti smíření

(1. pátek v měsíci)18.00Na úmysly modlitebního společenství žen.
SoSobota 7. velikonočního týdne7.00Za zemř. Ivu Šimkovou a Helenu Břečkovou.
NeSlavnost Seslání Ducha svatéhoKomín:
7.00
Za Miroslava Kachlíka a manžela.

Jundrov:
8.30
Za farníky.

Komín:
10.00
Za Josefa Fajfera a Ludmilu Pacnerovou.

Poznámky

Po dnešních bohoslužbách v Komíně bude otevřena farní knihovna. Po mši v 10 hod. bude otevřena farní kavárna.

Dnes v 18 hod. se bude konat v komínském kostele koncert duchovní hudby. Vystoupí zde Capella Polyphonica Salesiana s varhanním doprovodem Petra Kolaře. Všichni jste srdečně zváni.

Ve středu bude mše svatá s dětmi. Od 17 hod. jim budu k dispozici ke svátosti smíření.

V sobotu v 15 hodin přistoupí naši prvokomunikanti ke svátosti smíření. Samozřejmě budu k dispozici i jejich rodičům.
Příští neděli o slavnosti Seslání Ducha svatého přistoupí děti k 1. svatému přijímání. Prosím vás všechny o vřelou modlitbu za ně.

Ve středu 12. 6. zakončíme školní rok poslední dětskou mší a farním táborákem. Špekáčky s sebou. Chleba a pití bude zajištěno.

V sobotu také zveme na 1. farní promítání v 17 hod. do farního sálu.