Ohlášky 2. 8. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. 8. do 9. 8. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne18. neděle v mezidobí7.00Za paní Růženu Kachlíkovou a manžela.
8.30Za zemřelého manžela.
10.00Za farníky.
PoPondělí 18. týdne v mezidobí18.00Za pana MUDr. Jelínka a manželku.
ÚtPamátka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
StPamátka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
ČtSvátek Proměnění Páně
Památka sv. Sixta II., papeže, a druhů
(1. pátek v měsíci)
18.00Za dar víry a křtu.
SoPamátka sv. Dominika, kněze
NeSvátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka – patronicium farnosti7.00Za farníky.
8.30Za rodinu Navrátilovu a za živé a zemřelé členy rodiny Filipenských.
10.00Za Josefa Řepu, Vavřince Kachlíka a duše v očistci.

Poznámky

Příští neděli bude farní kavárna s možností grilování. Prosíme, přineste si suroviny, u grilu se vystřídáme.

Svatební ohlášky: Dne 15. 8. 2020 si v našem kostele udělí svátost manželství Radek Duda, PhD., a Lenka Gajdůšková.