Ohlášky 2. ledna 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. do 9. ledna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost Zjevení PáněKomín – latinská mše
7.00
Za živou a zemřelou rodinu Ficovu a Zborovských, zvláště za babičku Ludmilu a pana Luďka Březinu.
  Jundrov
8.30
Za farníky.
  Komín
10.00
Za Josefa Řepu, rodiče a živou rodinu.
PoNejsvětějšího Jména Ježíš18.00Za zemř. Zdeňku Fasyrovou a Zdeňka Fasyru. (zádušní mše)
ÚtÚterý po Zjevení Páně  
StStředa po Zjevení Páně
(Mše svatá s dětmi)
18.00Za dceru, manžela a vnučky.
ČtČtvrtek po Zjevení Páně  
Pátek po Zjevení Páně17.00Adorace + možnost svátosti smíření
 – 1. pátek v měsíci18.00Za zemřelou Drahomíru Albertiovou. (zádušní mše)
SoSobota po Zjevení Páně8.00Mše k Božímu Milosrdenství s prosbou k Boží Matce o obrácení lidských srdcí k Bohu a za ukončení metly pandemie covid-19.
NeSvátek Křtu PáněKomín
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Za zemřelou rodinu Mikéskovu a Zemanovu.
  Komín
10.00
Za všechny nemocné, trpící, pronásledované a umírající.

Poznámky

Dnes bude po obou komínskch mších svatých otevřena farní knihovna a po mši v 10 také farní kavárna.

Ve středu bude mše svatá slavena s dětmi, proto v tento den nebude výuka náboženství.

Chtěli bychom s předstihem poprosit o pomoc při odstraňování vánoční výzdoby, které proběhne v sobotu 15. ledna 2022 od 8.30.
A protože se bude od 18. ledna pokračovat ve výmalbě kostela, prosíme oˆ brigádu na vyklízení kostela a zakrývání nepohyblivých částí výbavy kostela, která bude v pondělí 17. ledna po večerní mši svaté.
Od 19. ledna bude kostel zavřený. Bohoslužby budou slaveny v jundrovské kapli. Jak tomu bude, ještě upřesníme příští týden.