Ohlášky 20. 12. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. 12. do 27. 12. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne4. neděle adventní8.30Za kněze.
  10.00Za farníky.
Po21. prosince15.30–18.00

18.00
Možnost svátosti smíření

Za rodiče Staňkovy.
Út22. prosince  
St23. prosince15.30-18.00

18.00
Možnost svátosti smíření

Ke cti zemř. Arcib. Leopolda Prečana, za komínkou farnost a živou a zemř.  Rodinu.
ČtVigilie Narození PáněKomín:
22.00
Komín:
24.00
Za zemř. Jiřího Kosa a Elišku Zemánkovu

Za všechny, kteří se cítí osaměle.
Slavnost Narození PáněKomín:
8.30
Komín:
10.00
Za lidi bez domova.

Na dané úmysly.
SoSvátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Večer: Vigilie svátku Sv. Rodiny
10.00

18.00
Za Marii Barákovou a Anežku Javůrkovou.


Za farníky.
NeSvátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa8.30Za nemocného bratra a poděk. za 74 let života, ke cti křest. patr., sv. Jana, apošt.
 (Při všech bohoslužbách bude obnova manželského slibu.)10.00Za rodiny.

Poznámky

V pondělí mně přijde pomoci se zpovědní službou P. David Ambrož, farář z Tvarožné. Zpovědní místa budou vpředu v kostele nalevo pod obrazem sv. Václava a vpravo v boční kapli.

Co se týká slavení Vánoc, covidová situace nám nedovoluje při bohoslužbách účast více než 70 lidí. To znamená, že bude třeba se k účasti, zejména na půlnočních mších, na Boží hod vánoční i na ostatních mších, přihlašovat na webu naší farnosti. Toto pravidlo platí striktně.
Senioři 65+ se k účasti na bohoslužbách pro ně vyhrazených přihlašovat nemusí, s výjimkou Božího hodu vánočního v 8.30. Na tuto mši se musí přihlásit i oni. Pokud je pro někoho problém s internetovým přihlášením, může tak učinit s pomocí paní Novákové na tel. čísle: 606 656 826. Všechny bohoslužby v 8.30 jsou vyhrazeny seniorům od 65 let.
Prosím o dodržování dvoumetrových rozestupů vpravo a vlevo, vyjma rodinných členů…

BETLÉMSKÉ SVĚTLO BUDE LETOS K DISPOZICI V KOSTELE NA ŠTĚDRÝ DEN OD 14.00 DO 15.30.
Vzadu v kostele jsou k dispozici k rozebrání dvojlisty s přesnými informacemi o letošních vánocích i o tom, které bohoslužby budou živě přenášeny. Z kapacitních důvodů v Jundrově bohoslužby nebudou.

V pondělí po večerní mši bude třeba udělat předvánoční úklid kostela. Prosím vás, ženy i muže, kteří máte ochotu pomoci, přijďte.
Chtěl bych vyjádřit vřelý dík všem, kdo se podíleli na vánoční výzdobě
a stavbě betléma.