Ohlášky 20. 3. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. 3. do 27. 3. 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne3. neděle postníKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za zemřelou rodinu Kratochvílovu a Vyzinovu.
Komín
10.00
Za Josefa Řepu, tatínka a duše v očistci.
15.00KŘÍŽOVÁ CESTA
PoPondělí po 3. neděli postní18.00Za rodiče Starých a přízeň z obou stran.
ÚtÚterý po 3. neděli postní
StStředa po 3. neděli postní18.00Za rodinu Pavlíkovu.
ČtČtvrtek po 3. neděli postní
Slavnost Zvěstování Páně18.00Za zemřelou Annu Křížovou, Jiřího Kříže a živou a zemřelou rodinu Křížovu.
SoSobota po 3. neděli postní11.30Mše k Božímu Milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom nemocí a válek.
Ne4. neděle postníKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za rodiče, za uzdravení těla i duše manžela.
Komín
10.00
Za Josefa Lazara, dvě manželky a děti.
15.00KŘÍŽOVÁ CESTA

Poznámky

Dnes večer bude v kostele od 19 hodin adorace se zpěvy, budeme se modlit za mír.

Ve čtvrtek jste zváni přiopojit se  na čtení Písma na pokračování. Odkaz najdete na webu.

V pátek na Slavnost Zvěstování Páně zasvětí papež František Rusko a Ukrajinu v 17 hodin Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Všichni jsme vyzváni k připojení se v modlitbách. Proto po mši svaté v Komíně bude hodinová adorace před Nejsvětější svátostí oltářní a modlitba zasvěcení sebe sama, Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

V sobotu proběhne v naší farnosti postní duchovní obnova s P. Jiřím Bůžkem. Obnova začne v 9 hodin v kostele, zakončena bude mší svatou v 11.30.

Pozor, v noci ze soboty na neděli bude změna času. (O hodinu vpřed.)

Na Květnou neděli vás všechny srdečně zveme na farní výlet spojený s křížovou cestou v přírodě. Sejdeme se v 15 hodin u kostela a půjdeme směrem k nedaleké rozhledně Holedná. Po cestě nás budou čekat jednotlivá zastavení. Křížovou cestu chceme společně s vámi vytvořit, proto prosíme rodiny s dětmi a všechny, kteří se chtějí zapojit, aby přišli teď, nebo po sedmé či desáté mši svaté příští neděli, do sakristie, kde vám vysvětlíme vše potřebné. Pro ty, kteří se nebudou moci této křížové cesty zúčastnit, se bude ve stejném čase konat i v kostele. Při nepříznivém počasí ji uskutečníme jen tady.

Po komínských mších jste zváni do farní knihovny.