Ohlášky 21. 11. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. 11. do 28. 11. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost Ježíše Krista KráleKomín
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Za Veroniku Sládkovou a prarodiče Sládkovy a Davidovy.
  Komín
10.00
Za živou i zemřelou rodinu Pokorných a Mikešovu.
PoPamátka sv. Cecílie, panny a mučednice18.00Za zemřelého Marka Bahnera.
ÚtÚterý 34. týdne v mezidobí  
StPamátka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků10.00POHŘEB:     Karel Staněk
  18.00Za Evu Padrtovou.
ČtČtvrtek 34. týdne v mezidobí  
Pátek 34. týdne v mezidobí18.00Za rodinu Pavlíkovu.
SoSobota 34. týdne v mezidobí8.00Za živou a zemřelou rodinu Kupčíkovu a Hromkovu a za duše v očistci.
Ne1. neděle adventníKomín
7.00
Za Danielu Kozubíkovou, kmotru Květuši a za celou živou a zemřelou rodinu Dvořákovu.
  Jundrov
8.30
Za farníky.
  Komín
10.00
Na poděkování za dceru.

Poznámky

Dnes večer bude modlitební setkání žen, na faře od 19 hodin.
Ve čtvrtek bude setkání skupinky křesťanské meditace, na faře od 19 hodin.

Na výzvu papeže Františka probíhá teď v katolické církvi první fáze tzv. synodiálního procesu. Zjednodušeně řečeno, jde o zapojení všech, kdo chtějí, do diskuze o stavu naší církve, jak se nám v ní žije, jak ji vnímá naše okolí, jakou bychom ji chtěli mít. Kdokoliv chcete přispět svým názorem, jste srdečně vítáni. První fáze bude probíhat od listopadu do února v malých již existujících či nově vytvořených skupinách (cca 5–8 lidí), které se vyjádří k jednomu z 10 témat. Kdo máte chuť zúčastnit se, ozvěte se, prosím, farnímu koordinátorovi synodálního procesu, panu Daliboru Ficovi na e-mail dalibor.fic@gmail.com. Vzadu na stolku v kostele si také můžete vzít letáček se základními informacemi a modlitbou za celý průběh synody.