Ohlášky 21. 2. 2021

Pořad bohosliužeb v týdnu od 21. 2. do 28. 2. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne1. neděle postnípřenášena online
10.00
Za farníky.
Za Alžbětu Staňkovou.
Za rodinu Dvořákovu.
PoSvátek Stolce svatého apoštola Petra18.00Za syny, jejich rodiče a prarodiče.
ÚtÚterý po 1. neděli postní
StStředa po 1. neděli postní18.00Za Marii Řepovou, manžela, rodiče, sourozence, za Josefa Řepu, tatínka a za duše v očistci.
ČtČtvrtek po 1. neděli postní
Pátek po 1. neděli postní17.35
18.00
Křížová cesta
Za zemřelou Františku Grossovu, manžela a jejich děti.
SoSobota po 1. neděli postní
Ne2. neděle postnípřenášena online
10.00
Za zlepšení vztahů v rodině,
Za zemř. maminku a tatínka Kouřilovy.
Za farníky.

Poznámky

Křížové cesty budou vždy v pátek v 17.35. Z toho důvodu se nebude přede mší svatou zpovídat.