Ohlášky 21. 4. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. 4. do 28. 4. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍJundrov:
8.30
Na poděkování za 50 let společného života.
PÁNĚKomín:
10.00
Za rodinu Mojžíšovu, Gregorovu a Wieckovu.
PoPondělí velikonončního oktávuJundrov:
8.30
Za zemř. manžele Koudelkovy, zetě a duše v očistci.
Komín:
10.00
Za Drahomíra Čecha a živou i zemř. rodinu Čechovu a Gelnarovu.
ÚtÚterý velikonončního oktávu
StStředa velikonončního oktávu18.00Za rodiče.
ČtČtvrtek velikonončního oktávu
Pátek velikonončního oktávu18.00Za zemř. Marii Kachlíkovou a manžela Pavla.
SoSobota velikonončního oktávu7.00Za Annu Křížovou.
Ne2. neděle velikonoční,Komín:
7.00
Za farníky.
Božího milosrdenstvíJundrov:
8.30
Za zemřelé rodiny Kratochvílovu, Mikéskovu a Zemanovu.
Komín:
10.00
Za Václava Turka a duše v očistci.

Poznámky

V úterý 30. dubna v 19 hodin bude ve farní klubovně Večer chval.

V sobotu 11. května v 17.00 se v našem kostele uskuteční koncert hudební skupiny OBOROH.

Svatební ohlášky:
Dne 27. dubna ve 14.00 si v našem kostele udělí svátost manželství tito snoubenci:
Petr Tajchner, nar. 7. 5. 1984 v Brně, bytem Dubová 5, Brno-Jundrov a
Petra Pohlodková, nar 19. 10. 1985 v Brně, bytem tamtéž.