Ohlášky 21. 6. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. 6. do 28. 6. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne12. neděle v mezidobí9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za rodiče a prarodiče, za Annu Kvizdovou a celou zemřelou rodinu.
(první svaté přijímání)
11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let
Za farníky.
PoPamátka sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků18.00Za živou a zemřelou rodinu.
ÚtÚterý 12. týdne v mezidobí
StSlavnost Narození svatého Jana Křtitele18.00Za Jana Kachlíka, manželku a sestry.
ČtČtvrtek 12. týdne v mezidobí
Pátek 12. týdne v mezidobí18.00Za Marii Bartákovu a manžela.
SoPamátka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve7.00Za maminku.
Ne13. neděle v mezidobí7.00Za zemřelého Pavla Kachlíka, manželku a živou rodinu.
8.30Za Veroniku Sládkovou, prarodiče Sládkovy a Davidovy.
10.00Za farníky.

Poznámky

Od pondělí je zrušeno opatření dvoumetrových rozestupů. Proto již budou nedělní bohoslužby v pravidelných časech, včetně nedělní mší svatých v jundrovské kapli.

Nedělní bohoslužby již nebudou přenášeny.

V sobotu po ranní mši jste zváni k modlitbě svatého Růžence.

Svátost smíření bude udělována v komínském kostele v normálních časech, tedy v pondělí a pátek vždy 30 minut před mší svatou. V pondělí ve zpovědnici, v pátek v boční kapli.

Dnes bude na faře v 19 hodin modlitební setkání žen.

Ve čtvrtek bude v 19 hodin na faře setkání skupinky křesťanské meditace.