Ohlášky 21. 7. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. 7. 2019 do 28. 7. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne16. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za manžela a rodiče.
Komín:
10.00
Za rodinu Jedličkovu.
PoSvátek sv. Marie Magdalény18.00Za zemř. Jitku Vykypělovou.
ÚtSvátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
StPamátka sv. Šarbela Machlúfa, kněze18.00Za celou živou a zemř. rodinu Čechovu a Gelnarovu.
ČtSvátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie18.00Za Annu Kvizdovou a celou zemř. rodinu.
SoPamátka sv. Gorazda a druhů
Ne17. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za duše v očistci našich nejbliižších.
Komín:
10.00
Za živou a zemř. rodinu Barošovu a Koukalovu.

Poznámky

V úterý 30. 7. 2019 od 19:00 bude na faře večer chval.

V neděli 4. 8. 2019 bude po desáté mši svaté farní výlet.