Ohlášky 21. 8. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. do 28. srpna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne21. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za Štěpána Kučeru a živou i zemřelou rodinu.
Za manžela, syny a vnuky.
PoPamátka Panny Marie Královny18.00Na úmysly Panny Marie, za Svatého otce, biskupy, kněze a kněžské duše, jáhny, bohoslovce, jednotu Církve, rodiny a děti, politiky, za lidi mocné a bohaté, za obrácení světa k Bohu, vítězství dobra nad zlem a na poděkování za Stvoření a ochranu.
ÚtÚterý 21. týdne v mezidobí
StSvátek sv. Bartoloměje, apoštola18.00Za Anežku Tůnovou, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
ČtČtvrtek 21. týdne v mezidobí
Pátek 21. týdne v mezidobí18.00Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
SoPamátka sv. Moniky8.00Mše za Boží milosrdenství s prosbou o ukončení válek a obrácení lidských srdcí k Bohu.
Ne22. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za zemřelého manžela a živou rodinu a na poděkování za 80 let života.
Komín
10.00
Za zdraví synů a víru vnuček.
Za farníky.

Poznámky

Dnes bude po mši svaté v deset otevřena farní knihovna.
Ve čtvrtek se v 19 hodin na faře sejde skupinka křesťanské meditace.
Příští úterý (30. 8.) jste zváni na Večer chval.

Jak jistě víte, při nedělních mších svatých předčítají čtení z Písma sv. povětšinou ministranti. (A chtěl bych jim touto cestou vyjádřit svoji velkou vděčnost.) Velmi bych si přál obnovit v naší farnosti lektorskou službu, aby se do čtení zapojilo více lidí. Kdo byste tedy měli o službu lektora zájem, přijďte, prosím, na informativní schůzku v pondělí 12. září v 19 hodin do farního sálu. Budu se na vás těšit. — o. Marcel


O velkých prázdninách nejsou pravidelné úřední hodiny. Pokud bude třeba něco neodkladného vyřídit (pohřeb, svatbu, výpisy z matrik), obraťte se na farní kancelář prostřednictvím e-mailu: farabrnokomin@seznam.cz.
Pro zápis mešních úmyslů využijte e-mail: intence@farnostkomin.cz