Ohlášky 22. 1. 2023

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. do 29. ledna 2023

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne3. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
(Neděle Božího slova)Jundrov
8.30
Za živou a zemřelou rodinu Mikéskovu a Zemanovu.
Komín
10.00
Za zemřelou maminku.
PoPondělí 3. týdne v mezidobí18.00Za prarodiče z obojí strany.
ÚtPamátka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
StSvátek Obrácení svatého Pavla, apoštola18.00Za dceru a vnouče a za uzdravení těžké situace.
ČtPamátka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Památka sv. Anděly Mericiové, panny18.00Za Jana Kachlíka, manželku, rodiče a živou rodinu.
SoPamátka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve8.00Za ukončení války na Ukrajině, mír ve světě a obrácení lidských srdcí k Bohu.
Ne4. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za rodinu Zavřelovu, Minksovu a duše v očistci.
Komín
10.00
Za sourozence a rodiče Chobolovy.

Poznámky

Dnešní sbírka byla na Boží slovo. (Tisk a šíření Bible v zemích, kde je pronásledování křesťanů).

Dnes bude otevřena farní knihovna po mši sv. v deset.

Jako každou neděli, i tuto jste zváni se přijít odpoledne ztišit do otevřeného kostela.

V pondělí bude setkání biřmovanců, v kostele v 19 hodin.

V sobotu budeme uklízet vánoční výzdobu – stromky a betlém. Přijďte, prosím, pomoci. Něco pro zahřátí bude nachystáno… Začneme po mši svaté a růženci, tj. v 9 hodin.

V úterý 31. ledna jste zváni na večer chval.