Ohlášky 22. 11. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. 11. do 29. 11. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost JEŽÍŠE KRISTAZa farníky.
KRÁLE10.00Za Veroniku Sládkovou, prarodiče Sládkovy a Davidovy.
Za živou i zemřelou rodinu Pokorných a Mikešovu.
PoPamátka sv. Klementa I., papeže a mučedníka18.00Za zemřelou manželku a její rodiče.
ÚtPamátka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
StPamátka sv. Kateřiny Alexandrij-ské, panny a mučednice18.00Za Evu Padrtovou a manžela.
ČtČtvrtek 34. týdne v mezidobí
Pátek 34. týdne v mezidobí18.00Za dar víry pro děti a jejich rodiny a za duše v očistci.
SoSobotní památka Panny Marie8.00Za kamaráda a jeho rodinu.
Ne1. neděle adventníZa farníky.
10.00Za zemřelou Pavlínku Mojžíšovou a živou i zemřelou rodinu.
Za zemřelého Bohuslava Štourače a jeho rodinu.

Poznámky

V souvislosti se IV. stupněm PSA, který povoluje přítomnost 20 lidí na bohoslužbách, o. Marcel s radostí oznamuje, že bude slavit mše svaté ve všední dny v pondělí, středu a pátek v 18.00 a v sobotu v 8.00. Ti, kdo mají zadaný příslušný mešní úmysl mají rezervovány automaticky dvě místa. Zbylých 18 míst bude k dispozici pro ty, kteří se elektronicky na příslušný den přihlásí přes farní webové stránky. Najdete tam návod, co a jak. Prosíme ty, kteří zvládají práci na internetu, aby nabídli pomoc těm, kteří by si s tím nevěděli rady.

Nedělní mše svatá v 10.00 bude prozatím otevřena pouze těm, kteří mají zadaný nedělní mešní úmysl a jejich rodinným příslušníkům.
Pro účast na bohoslužbách bude otevřen pouze boční vchod.

Možnost svátosti smíření a přijetí svátosti oltářní bude vždy v neděli od 11.00 do 12.00.
Ve všední dny o. Marcel nabízí svátost smíření v PO, ST a PÁ od 17.30 do 17.50. Svaté přijímání pro ty, kdo nebudou přihlášeni k účasti na mši svaté ve všední dny nabízím v 17.50.

Adventní věnce rád posvětí těm, kteří si je přinesou do kostela před večerními bohoslužbami nastávajícího týdne v 17.50 a v sobotu před ranní mší v 7.50.

Úřední hodiny budou vždy v pondělí v 15.00–17.00.