Ohlášky 24. 1. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. 1. do 31. 1. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne3. neděle v mezidobípřenášena online
10.00
Na poděkování za dar manželství.
PoSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštola18.00Za Josefa Řepu, rodiče a živou rodinu, za Jana Kachlíka, manželku, rodiče a živou rodinu.
ÚtPamátka sv. Timoteje a Tita, biskupů
StPamátka sv. Anděly Mariciové, panny18.00Za Barboru Kučerovou a za živou a zemřelou rodinu.
ČtPamátka sv. Tomáše Akvinské-ho, kněze a učitele církve
Pátek 3. týdne v mezidobí18.00Za živou i zemř. Rodinu Blažkovu.
SoSobotní památka Panny Marie
Ne4. neděle v mezidobípřenášena online
10.00
Za farníky, za zemřelého syna Radoslava, za Antonína a Alžbětu Staňkovy.

Poznámky

Úřední hodiny jsou každé pondělí v 15.00-17.00


V souvislosti s 5. stupněm PES jsou bohoslužby ve všední dny v pondělí, středu a pátek v 18.00. Ti, kdo nechávají ten den slavit mešní úmysl, budou mít automaticky rezervovány 2 místa. 
Ostatní, pokud si přejí účastnit se bohoslužby, si musí zarezervovat účast na mši přes web naší farnosti, a to až do počtu 25 osob. Ve vyjímečných případech ti, kdo nemají možnost internetu tak mohou učinit na tel. č. 606 656 826. Nutnost rezervace je striktní, protože jinak nelze zajistit povolený počet osob. Prosím o poctivost v této věci.
Nedělní bohoslužby jsou v 10.00. Budou online přenášeny a přístup na ně budou mít pouze ti, kdo nechávají onu neděli sloužit mešní úmysly, a jejich rodiny.
Svaté přijímání a svátost smíření bude možno přijmout vždy v neděli od 11.00 do 11.45. 
Ve všední dny bude možnost svátosti smíření před mší svatou od 17.30. 
Svaté přijímání bude možno přijmout ve všední dny v 17.50.