Ohlášky 24. 10. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. 10. do 31. 10. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne30. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
 (den modliteb za misie)Jundrov
8.30
Za Aničku a celou rodinu.
  Komín
10.00
Za spásu duše zemřelého manžela Josefa, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
PoPondělí 30. týdne v mezidobí18.00Za zemřelé rodiče, prarodiče a švagra.
ÚtÚterý 30. týdne v mezidobí  
StStředa 30. týdne v mezidobí18.00Za Miroslava Kachlíka a manželku.
ČtSvátek sv. Šimona a Judy, apoštolů  
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice18.00Za živé a zemřelé členy rodiny Spoustovy a veškeré příbuzenstvo.
SoSobotní památka Panny Marie8.00Za živou a zemřelou rodinu Minksovu a Benešovu.
Ne31. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Za kněze, jáhny a ministranty naší farnosti.
  Komín
10.00
Za Marii, rodinu Staňkovu, bratra Jiřího, rodiny Šoltysovu a Bagarovu.

Poznámky

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie (ze dne 11. 1. 2020) mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Dnešní sbírka byla na misie.
Dnes bude modlitební setkání žen, na faře od 19 hodin.
V úterý jste zváni na Večer chval, do klubovny od 19 hodin.
Ve čtvrtek bude setkání skupinky křesťanské meditace, na faře od 19 hodin.
Příští neděli
se můžete po „desáté“ zúčastnit farního výletu.

Příští neděli vyhlašuji sbírku na výmalbu kostela. Hrubý rozpočet vychází na cca milion korun. Pokud se nám podaří některé práce udělat brigádně, pak o něco méně. Chtěl bych vás, tedy poprosit o štědrost…“
Práce začnou v boční kapli – lešení se začne stavět po svátku Všech svatých. Do Adventu by měla být boční kaple vymalována. Po novém roce budou pokračovat práce v celém kostele. Budou to pro nás všechny náročné týdny, ale věřím, že se dokážeme semknout a společnými silami to zvládnout stejně dobře, jako při výměně elektroinstalace nedávno.