Ohlášky 24. 11. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. 11. do 1. 12. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnostKomín:
7.00
Za farníky.
 Ježíše Krista KráleJundrov:
8.30
Za manžela a rodiče.
  Komín:
10.00
Za zemřelého Bohuslava Štourače a zemřelou rodinu.
PoPamátka sv. Kateřiny Alexan-driské, panny a mučednice18.00Za zemřelého manžela a živou i zemřelou rodinu.
ÚtÚterý 34. týdne v mezidobí  
StStředa 34. týdne v mezidobí18.00Za Evu Padrtovou.
ČtČtvrtek 34. týdne v mezidobí  
Pátek 34. týdne v mezidobí15.00Rozloučení před kremací: Eva Koukalová
  18.00Za živou a zemřelou rodinu Putnovu a duše
v očistci.
SoSvátek sv. Ondřeje, apoštola7.00Za Jindřicha Knose, Jaromíra Chmelaře a duše v očistci.
Ne1. neděle adventníKomín:
7.00
Za farníky.
  Jundrov:
8.30
Za živou a zemřelou rodinu Maděrovu a duše v očistci.
  Komín:
10.00
Za zemřelého Josefa Rajdla a rodinu.

Poznámky

V úterý v 19 hod. zveme na Večer chval do klubovny.

Za týden bude 1. neděle v měsíci. Mše sv. v 7.00 bude v latinském jazyce. Po obou komínských mších bude otevřena farní knihovna. Po mši svaté v 10.00 jste zváni do farní kavárny.

Příští neděli bude sbírka na církevní školství.

Mešní úmysly na příští rok bude možno zapisovat od příštího pondělí – 2. 12. v úředních hodinách na faře.

Dnes jdeme na farní výlet, od kostela vyrazíme v 11 hodin.

Od první neděle adventní bude zahájen prodej lístků na ples, které bude možné si koupit ve farní kavárně, následující neděle pak pak v sakristii po mši sv. v 10. Ples se bude konat 11. ledna 2020, tématem plesu je Statečné srdce.