Ohlášky 24. 4. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. 4. do 1. 5. 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle velikonočníKomín
7.00
Za upevnění víry syna, dcery a její rodiny.
(neděle Božího milosrdenství)Jundrov
8.30
Za Marii Pleskou, manžela a syna Mílu.
Komín
10.00
Za farníky.
PoSvátek sv. Marka, evangelisty18.00Za zemřelou Marii Kachlíkovou a manžela Pavla.
ÚtÚterý po 2. neděli velikonoční
StStředa po 2. neděli velikonoční18.00Na úmysl dárce.
ČtČtvrtek po 2. neděli velikonoční
Svátek sv.Kateřiny Sienské, pan-ny a učitelky církve, patr. Evr.18.00Za zemřelou maminku a dědečka.
SoSobota po 2. neděli velikonoční8.00Mše k Božímu milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom válek a nemocí.
Ne3. neděle velikonočníKomín
7.00
Za rodinu Markovu.
Jundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za Václava Turka a duše v očistci.

Poznámky

V pondělí bude Večer o liturgii. Otázky můžete pokládat na farním webu.

Jste srdečně zváni na koncert písničkáře Jiřího Smrže ve farním sále v úterý 26. 4. od 19 hodin. Více informací na farním webu a facebooku. Večer chval z toho důvodu bude odložen.

Ve čtvrtek se sejde skupinka křesťanské meditace, na faře od 19 hodin.


Na základě synodálního procesu a dalších debat bychom se jako farnost chtěli více otevřít světu, nebýt jen „uzavřeným klubem“. Symbolem této snahy budou dveře kostela otevřené během mší pokud možno dokořán.
Tyto naše snahy zahájíme v neděli 1. 5. po 10. mši svaté. Před kostelem bude nachystané občerstvení pro farníky i kolemjdoucí, fotografie z akcí farnosti a přehled, co vše se ve farnosti děje.
Po mši též bude možnost zúčastnit se komentované prohlídky kostela nebo interaktivní rodinné hry o ceny. Před kostelem bude zajištěn program pro malé děti.
Pokud někoho z vás oslovuje tato myšlenka a rádi byste se zapojili, je možno napéct slané či sladké dobroty a donést je přede mší do klubovny. Nebo pokud byste chtěli být zapojeni do organizace či realizace, přijďte po mši svaté do sakristie nebo nás kontaktujte přes e-mail hana.jirikova@centrum.cz.