Ohlášky 24. 5. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. 5. do 31. 5. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za zemř. pana Jelínka a živou a zemř. rodinu Blažkovu, za Milana Sedlinského, rodinu Sedlinskou a Hájkovu.
NANEBEVSTOUPENÍ

PÁNĚ
přenášena: 11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let
Za farníky.
PoPondělí po 7. neděli velikonoční18.00Za Boží ochranu a dobrý život našich dětí.
ÚtPamátka sv. Filipa Neriho, kněze
StStředa po 7. neděli velikonoční
(mše svatá s dětmi – přípr. Na 1. sv. přijímání)
18.00Za Elišku a dětský domov.
ČtČtvrtek po 7. neděli velikonoční
Památka sv. Pavla VI., papeže18.00Za zemřelou maminku.
SoPamátka sv. Zdislavy8.00Za Bohuslava Jirátko.
NeSlavnost SESLÁNÍ9.00
Pro věřící od
45 let a více
Za rodiče Žofii a Jiřího Sálusovy, za Miloše Potůčka, manželku a rodiče.
DUCHA SVATÉHOpřenášena: 11.00
Pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let
Za farníky.

Poznámky

Příští neděli bude sbírka na Charitu a v 18.00 pak bude májová pobožnost.

Ve čtvrtek bude v 19.00 setkání skupinky křesťanské meditace.

Ve všední dny budou mše svaté otevřené pro kohokoliv až do 100 účastníků.
V neděli budou dvě mše. První v 9.00 bude otevřená pro věřící od 45 let výše. Druhá bude v 11 hodin a bude pro rodiny s dětmi a věřící do 45 let. Vždy však jen pro max. Počet 100 účastníků.

Bohoslužby v Jundrově prozatím nebudou.

Pozor! V Komíně bude otevřen vždy jen boční vchod. Při vstupu do kostela je každý povinen použít dezinfekci rukou buď svoji vlastní, nebo tu, která je trvale k dispozici za vchodem do kostela. Místa, která je možno v lavicích obsadit, jsou označena žlutým čtvercem. Mimo lavice je místo dáno židlemi, které je zakázáno kamkoliv přesouvat. Mimo tato místa není možno pobývat. Toto opatření je dáno kvůli požadavku na dvoumetrové rozestupy. Místa pro rodiny s dětmi jsou rezervována v boční kapli a ve čtyřech předních lavicích.
Roušku je třeba sejmout již před přijetím Eucharistie na ruku.
Kostel bude otevřen pro sv. smíření a osobní modlitbu vždy v pondělí a pátek po mši do 19.15 a v neděli od 15.30 do 16.30.

Ve středu bude při večerní mši probíhat vždy příprava dětí k 1. svatému přijímání (které bude 21. 6.).

Příští neděli bude sbírka na Charitu.