Ohlášky 24. 7. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. do 31. července 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne17. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za živou a zemřelou rodinu Netušilovu a duše v očistci.
Komín
10.00
Za zemřelou Františku Beránkovu, manžela a dvoje rodiče.
Za farníky.
PoSvátek sv. Jakuba, apoštola18.00Za zemřelou Annu Hledíkovou, manžela Karla a jejich děti.
ÚtPamátka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
StPamátka sv. Gorazda a druhů18.00Za syny, jejich rodiče a prarodiče.
ČtČtvrtek 17. týdne v mezidobí
Památka sv. Marty, Marie a Lazara18.00Za manželku Marii, zemřelé a živé rodiny a dar víry.
SoPamátka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve8.00Mše svatá k Božímu milosrdenství s prosbou o ukončení válek a obrácení lidských srdcí k Bohu.
Ne18. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za maminku a tatínka Durďákovy.
Komín
10.00
Za zemřelého manžela Oldřicha, vnuka Michala, rodinu Kroupovu a živou rodinu Panských.
Za farníky.

Poznámky

V úterý jste zváni na večer chval, kde se modlíme zpěvem. Sejdeme se v 19 hodin v klubovně. Zvány jsou i vaše hudební nástroje, snad zejména ty, které se případně stydí do společnosti.