Ohlášky 25. 10. 2020

Soukromě slavené mše svaté na úmysly v týdnu od 25. 10. do 1. 11. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne30. neděle v mezidobíZa Drahomíra Čecha a živou a zemřelou rodinu Gelnarovu, Čechovu a duše v očistci.
Za farníky.
Za Jaroslavu a Aloise Starých.
PoPondělí 30. týdne v mezidobíZa rodinu Joklovu.
ÚtÚterý 30. týdne v mezidobí
StSvátek sv. Šimona aJJudy, apoštolůZa pana Miroslava a Růženu Kachlíkovy.
ČtPamátka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Pátek 30. týdne v mezidobíZa zemřelou maminku, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci.
SoSobotní památka Panny MarieNa poděkování za dar života.
NeSlavnost VŠECH SVATÝCHZa rodinu Juránkovu a Coufalovu.
Za farníky.
Za rodinu Fajferovu.

Poznámky

Příští neděli je adorační den naší farnosti.