Ohlášky 25. 7. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. 7. do 1. 8. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne17. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou rodinu.
Komín
10.00
Na poděkování za živou i zemřelou rodinu a za další Boží pomoc a požehnání.
PoPamátka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie18.00Za zemřelou Annu Hledíkovu, manžela a děti.
ÚtPamátka sv. Gorazda a druhů
StStředa 17. týdne v mezidobí18.00Za zemřelou Marii Halečkovu.
ČtPamátka sv. Marty
Památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitelku církve18.00Za Růženu Kachlíkovou a manžela.
SoPamátka sv. Ignáce z Loyoly, kněze8.00Na poděkování za dar života.
Ne18. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Na daný úmysl.
Komín
10.00
Za Annu a Josefa Honkovy a živou i zemřelou rodinu.