Ohlášky 25. 8. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. 8. do 1. 9. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne21. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za drahou Pavlínku Mojžíšovu a celou rodinu.
Komín:
10.00
Za zemř. manžele Rozkopalovy a duše v očistci.
PoPondělí 21. týdne v mezidobí18.00Na poděkování sv. Monice za přímluvy a prosbu o další pomoc.
ÚtPamátka sv. Moniky
StPamátka sv. Augustina, biskupa a učitele církve18.00Na poděkování za vyslyšené prosby.
ČtPamátka Umučení sv. Jana Křtitele
Pátek 21. týdne v mezidobí13.00POHŘEB:  Ludmila Vejvalková
18.00Prosba o Boží pomoc a ochranu za syny Vítězslava a Jana a vnuka Kristiána.
SoSobotní památka Panny Marie7.00Za maminku, za živou a zemřelou rodinu.
Ne22. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Na úmysl dárce.
Jundrov:
8.30
Za Hedviku Juřenovou a živou i zemřelou rodinu.
Komín:
10.00
Za farníky.

Poznámky

V úterý zveme nováčky i pravidelné návštěvníky na Večer chval, začneme v 19 hod. v klubovně.

Příští neděle bude 1. neděli v měsíci září. Proto ranní mše svatá v 7.00 bude v latinském jazyce.

Rovněž bude příští neděli po mši svaté v deset hodin farní kavárna. Bude možnost farního grilování – každý si donese suroviny, které potom můžeme společně připravit a poobědvat.
K dispozici bude elektrický gril.