Ohlášky 26. 1. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. 1. do 2. 2. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne3. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za Jana Kachlíka a manželku.
  Jundrov:
8.30
Za farníky.
  Komín:
10.00
Na poděkování za dar manželství.
PoPamátka sv. Anděly Mericiové, panny18.00Za manžela Drahomíra Čecha, živou i zemř. rod. Gelnarovou a Čechovou a za duše v očistci.
ÚtPamátka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve  
StStředa 3. týdne v mezidobí14.00POHŘEB:  Jan Dvořák
  18.00Za živou a  zemřelou rodinu Maděrovu a duše v očistci.
ČtČtvrtek 3. týdne v mezidobí  
Památka sv. Jana Boska, kněze18.00Za zemřelého syna Radoslava a sestru Vlastu.
SoSobotní památka Panny Marie7.00(Mešní úmysl volný.)
Ne Svátek UvedeníKomín:
7.00
Za zemřelého MUDr. Josefa Schneeweisse
a manželku Bohuslavu.
 Páně do chrámuJundrov:
8.30
Za farníky.
  Komín:
10.00
Za bratra Jana.

Poznámky

V úterý bude od 19 hodin v klubovně Večer chval.

Ve čtvrtek bude v 19 hodin setkání skupinky křesťanské meditace.

V tomto týdnu bude první sobota v měsíci. Po ranní mši svaté bude modlitba Růžence a po ní krátké růžencové rozjímání.

sobotu od 8.00 proběhne odinstalování betléma a vánoční výzdoby v kostele. Prosíme o Vaše ochotné ruce na tomto našem společném díle.

Příští neděli zavítá do naší farnosti P. Pavel Kafka, který má z pověření brněnského biskupa ve své péči Fond na podporu kněží a pastorace – PULS. Bude slavit všechny tři mše svaté a v promluvách srozumitelně představí naší farnosti tento projekt.
Proto ranní mše nebude v latinském jazyce. Místo toho bude ranní latinská mše o týden později, tedy 9. 2. 2020.

neděli bude po komínských mších otevřena knihovna a od 11 hodin i farní kavárna.