Ohlášky 26. 12. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. 12. 2021 do 2. 1. 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSvátek Svaté Rodiny Jundrov
8.30
Za celou živou i zemřelou rodinu.
Ježíše, Marie a JosefaKomín
10.00
Za Marii Barákovou a Anežku Javůrkovou.
PoSvátek sv. Jana, apoštola a evangelisty18.00Za nemocného bratra a za dovršení 75 roků života, na oslavu křestního patrona
ÚtSvátek svatých Mláďátek betlémských, mučedníků
StPátý den v oktávu Narození Páně18.00Za Aloise Prušvice a celou zemřelou rodinu.
ČtŠestý den v oktávu Narození Páně
Sedmý den v oktávu Narození Páně 
(Mše svatá na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží ochranu a požehnání v novém roce)
17.00Za živou i zemřelou rodinu.
SoSlavnost Matky Boží, Panny MarieJundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za manžela Zdeňka, živou i zemřelou rodinu Kalužovu a Braunovu a duše v očistci.
Ne2. neděle po Narození PáněKomín
latinská mše
7.00
Za živou a zemřelou rodinu Ficovu a Zborovských, zvl. za babičku Ludmilu.
Jundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za Josefa Řepu, rodiče a živou rodinu.

Poznámky

Dnes večer bude v kostele od 18 hodin koncert Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

V pondělí bude o. Marcel při mši svaté žehnat víno. Pokud budete chtít, přineste si sebou víno k požehnání.

Ve čtvrtek bude ve farním sále setkání skupinky křesťanské meditace.

V pátek bude mše svatá už v 17 hodin a po ní, pokud budete chtít se přidat,  připravíme malé občerstvení a přípitek.

V sobotu bude sbírka na naší farností podporované dítě z Konga.
Od soboty bude také probíhat tříkrálová sbírka.