Ohlášky 26. 4. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. 4. do 3. 5. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne3. neděle velikonočnípřenášena: 11.00Za farníky, za zemřelé rodiny Kratochvílovu, Mikéskovu a Zemanovu a za zdraví synů.
PoPondělí po 3. neděli velikonoční18.00Za rodinu Dvořáčkovu a Peterkovu.
ÚtPam. sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montf. kněze
StSvátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč. církve, patronky Evropy18.00Za prarodiče Přichystalovy, dceru Alžbětu a syna Františka.
ČtČtvrtek po 3. neděli velikonoční
Památka sv. Josefa, dělníka
(1. pátek v měsíci)
18.00Za rodinu Markovu.
SoPamátka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve8.00Za živou i zemřelou rodinu Ostřížkovu a Hasalovu.
Ne4. neděle velikonoční
(den modliteb za povolání k duch. Stavu)
přenášena: 11.00Za farníky, za zemřelou Hedviku Juřenovou a za živou a zemřelou rodinu a za Václava Turka a duše v očistci.

Poznámky

V pondělí, středu a pátek už bude večerní mše svatá v 18.00 a sobotní ranní v 8.00 pravidelně, a to v počtu max. 15 osob včetně kněze a dvou ministrantů. Nelze to vyřešit spravedlivě jinak, než že jsou na ni zváni ti, kteří nechávají sloužit ten den mešní úmysl. Mohou si k sobě přibrat jakékoli přátele do celkového počtu 12 osob. Po vstupu do kostela je nutno použít dezinfekci, která tam bude k dispozici. V lavicích je třeba dodržet rozestupy 2 metry – vyjma členů jedné domácnosti.

Nedělní úmysly bývají dva, ale není dovoleno tyto úmysly spojit v jeden bez souhlasu obou zadavatelů. Proto je nutno vybrat namátkou vždy jen jeden z nich. Dozvíte se jej z ohlášek. Druhý mešní úmysl bude P. Marcel sloužit v dny, kdy mše slouží soukromě – v úterky a čtvrtky, takže nemusíte mít obavu, že by na ně bylo zapomenuto… (Je zde ale možnost poslat na mail: miroslavakachlirova@gmail.com souhlas se spojením mešních úmyslů. Musí s tím však souhlasit oba zadavatelé a učinit tak vždy do pátku večer před nedělí, kdy má být úmysl sloužen. A vejít se do počtu 12 osob dohromady.)

Ke každému mešnímu úmyslu P. Marcel přidává trvale: Za osvobození z pandemie a za její oběti a za dobrodince.

Od následujícího týdne bude bude kostel otevřen v pondělí a v pátek k osobní modlitbě od 18.30–19.30. Ve středu od 10.00–11.00. V neděli bude kostel otevřen vždy odpoledne od 15.30 do 17.00.

Kněz bude k dispozici pro sv. smíření po celou dobu (bude se zpovídat v boční kapli) a k podání svátosti Eucharistie každých 15 minut. V kostele bude k dispozici dezinfekce rukou, kterou je každý povinen použít ihned po vstupu do kostela. Rouška je samozřejmostí a je ji možno sejmout jen v okamžiku přijetí Eucharistie, která se přijímá na ruku. Je nutné dodržet rozestupy mezi osobami 2 metry.