Ohlášky 26. 5. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. 5. do 2. 6. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne6. neděle velikonočníKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za Marii Pleskou a rodinu.


Komín:
10.00
Za dceru a milosti.


Jundrov:
18.00
MÁJOVÁ POBOŽNOST
PoPondělí 6. velikonočního týdne18.00Za zemř. Ignáce Kachlíka, manželku a děti.
ÚtÚterý 6. velikonočního týdne

StStředa 6. velikonočního týdne18.00Za Bohuslava Jirátko.
ČtSlavnost Nanebevstoupení Páně    (doporučený svátek)18.00Za zemřelého Jaroslava a rodinu.
Svátek Navštívení Panny Marie18.00Za zemř. rodinu Kasárníkovu a Květovu.
SoPamátka sv. Justina, mučedníka7.00Za dar křtu.
Ne7. neděle velikonočníKomín:
7.00
Za Miloše Potůčka, manželku a rodiče.

(Světový den modliteb za sdělovací prostředky)Jundrov:
8.30
Za farníky.


Komín:
10.00
Za nechtěné, nenarozené děti a jejich rodiče.

Poznámky

Příští neděle je první v měsíci. Mše svatá v 7.00 tedy bude slavena v latinském jazyce, po komínských mších sv. bude otevřena farní knihovna v době od 8.00 do 8.20 a od 11.00 do 11.20.

V úterý bude Večer chval – od 19 hod., tentokrát v kostele.

Příští neděli (2. 6.) bude a po mši svaté v deset hodin farní kavárna.

Večer pak bude v komínském kostele koncert duchovní hudby. Účinkuje Capella Polyphonica Salesiana. Začátek v 18.00.