Ohlášky 26. 7. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. 7. do 2. 8. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne17. neděle v mezidobí7.00Za farníky.
8.30Za šest zemřelých sourozenců z rodiny Doležalů a jejich zemřelé potomky.
10.00Za zemřelou Věru Horákovou.
PoPamátka sv. Gorazda a druhů13.00POHŘEB: Jan Švancara
18.00Za živou i zemřelou rodinu a její milé.
ÚtÚterý 17. týdne v mezidobí
StPamátka sv. Marty
ČtČtvrtek 17. týdne v mezidobí
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze18.00Za živou a zemřelou rodinu.
SoPamátka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Ne18. neděle v mezidobí7.00Za paní Růženu Kachlíkovou a manžela.
8.30Za zemřelého manžela.
10.00Za farníky.

Poznámky

V úterý bude večer chval na faře v 19 hodin.

V neděli 9. 8. bude farní kavárna s možností grilování. Prosíme, přineste si suroviny, u grilu se vystřídáme.