Ohlášky 26. 9. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. 9. do 3. 10. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne26. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za babičku a bývalé obyvatele jejího domu.
Komín
10.00
Za živou i zemřelou rodinu Fajferovu a Pacnerovu.
PoPamátka sv. Vincence z Paula, kněze18.00Za zemřelou maminku.
ÚtSlavnost sv. Václava, mučední-ka, hl. patr. Českého národa
StSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů18.00Za Václava Andréska a manželku.
ČtPamátka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve12.00REQUIEM:    Evžen Štreit
(1. pátek v měsíci)17.00ADORACE + možnost svátosti smíření
18.00Za zemřelou sestru Vlastu.
SoPamátka svatých andělů strážných8.00Za živé a zemřelé členy rozšířené rodiny Filipenských.
Ne27. neděle v mezidobíKomín
7.00
Latinská mše
Za scholu.
Jundrov
8.30
Za farníky.
Komín
10.00
Za zemřelou Pavlínku Mojžíšovou a celou živou i zemřelou rodinu.

Poznámky

Dnes se jde na farní výlet (k medláneckému letišti). Od kostela se vyrazí po druhé komínské mši svaté, tj. cca v 11 hodin.

V úterý bude adorace a večer chval v duchu Taizé v kostele, od 19 hodin. Velmi zváni jste 
i vy, kdo na večery chval nechodíte pravidelně.

Ve čtvrtek bude setkání skupinky křesťanské meditace, na faře od 19 hodin.

Příští neděli jste zváni do farní knihovny po obou komínských mších svatých a po mši v deset také do farní kavárny; pokud byste chtěli přinést něco dobrého, bude to vítáno.