Ohlášky 27. 10. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. 10. do 3. 11. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne30. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za Miroslava Kachlíka a manželku.
  Jundrov:
8.30
Za farníky.
  Komín:
10.00
Za Miroslava a Boženu Kalvodovy, prarodiče a duše v očistci.
PoSvátek sv. Šimona a Judy18.00Za Karla Hledíka.
ÚtÚterý 30. týdne v mezidobí  
StStředa 30. týdne v mezidobí18.00Za zemřelou Danielu Kozubíkovou, jejího otce a celou živou a zemřelou rodinu.
ČtČtvrtek 30. týdne v mezidobí  
Slavnost Všech svatýchod 14.00Adorace
 od 16.30Možnost svátosti smíření
 (adorační den farnosti)18.00Za syna Radoslava, sestru Vlastu a zemřelé rodiče Kouřilovy.
  do 19.30Možnost svátosti smíření
SoVzpomínka na všechny věrné zemřelé      (1 sobota v měsíci)7.00
8.15
Za rodinu Bartákovu a Jirátkovu.
Tichá mše: Za všechny věrné zemřelé.
Ne31. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
  Jundrov:
8.30
Za živou a zemřelou rodinu Štouračovu a duše v očistci.
  Komín:
10.00
Za zemřelou maminku, živou a zamřelou rodinu a za duše v očistci.
  16.00Pobožnost na hřbitově s výkropem

Poznámky

V úterý zveme na Večer chval – v 19 hod. v klubovně.

V pátek je Adorační den farnosti. Zapište se, prosím, podle uvážení, do rozpisu, který je v kostele vzadu na stolku.

V sobotu bude mezi ranními mšemi modlitba svatého Růžence s rozjímáním. Jste zváni.

Příští neděle bude 1. neděle v měsíci, proto budeme slavit mši sv. v 7.00 v latinském jazyce.

V neděli bude po první i druhé komínské mši sv. otevřena farní knihovna, po mši sv. v 10 pak i farní kavárna.