Ohlášky 27. 12. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. prosince 2020 do 3. ledna 2021

Informace k rezervacím: Rezervace míst na bohoslužbách od 28. 12. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSvátek Svaté rodiny Ježíše,10.00Za nemocného bratra a poděk. za 74 let života, ke cti křest. patr., sv. Jana, apošt.
 Marie a Josefa Za rodiny.
PoSvátek sv. Mláďátek, mučedníků10.00Za Aloise Prušvice a rodiče.
Nutnost rezervace do 25 osob.
ÚtPátý den oktávu Narození Páně
StŠestý den oktávu Narození Páně18.00Za živou a zemřelou rodinu.
Nutnost rezervace do 25 osob.
ČtSedmý den oktávu Narození Páně15.30Možnost osobní adorace
 17.00Na poděkování za přijatá dobrodiní v uplynulém roce.
Nutnost rezervace do 25 osob.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie10.00Na daný úmysl.
Za živou i zemř. Rodinu Braunovu a Kalužovu a duše v očistci.
Nutnost rezervace do 25 osob.
SoPamátka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
NeSlavnost Zjevení Páně10.00Za manž. Hrubanovy, Zlatníčkovy, jejich rodiče a sourozence.
Za rodinu.
Bez osobní účasti. Přenášeno živě.

Tuto neděli (27.12. 2020) bude odpoledne otevřen kostel od 14.30 do 15.30.

V souvislosti s 5. stupněm PES budou bohoslužby ve všední dny v pondělí, středu a pátek v 18.00. Ti, kdo nechávají ten den slavit mešní úmysl, budou mít automaticky rezervovány 2 místa. Ostatní si mohou rezervovat účast na mši přes web naší farnosti, a to až do počtu 25 osob. Ve výjimečných případech ti, kdo nemají možnost internetu tak mohou učinit na tel.č. 606 656 826.


Nedělní bohoslužby budou vždy v 10.00. Budou online přenášeny a přístup na ně budou mít pouze ti, kdo nechávají onu neděli sloužit mešní úmysly, a jejich rodiny.

Svaté přijímání a svátost smíření bude možno přijmout vždy v neděli od 11.00 do 11.45.