Ohlášky 27. 3. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. března do 3. dubna 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne4. neděle postníKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za rodiče, za uzdravení těla i duše manžela.
Komín
10.00
Za Josefa Lazara, dvě manželky a děti.
15.00KŘÍŽOVÁ CESTA
PoPondělí po 4. neděli postní18.00Za obrácení bratra.
ÚtÚterý po 4. neděli postní
StStředa po 4. neděli postní18.00Za Tomáše Kučeru a živou i zemřelou rodinu.
ČtČtvrtek po 4. neděli postní
Pátek po 4. neděli postní17.00ADORACE + možnost svátosti smíření
18.00Za milost osvobození pro Kristiána.
SoSobota po 4. neděli postní8.00Mše k Božímu Milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom nemocí a válek.
Ne5. neděle postníKomín – latinská
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za rodiče, prarodiče Salusovy a Dížkovy.
Komín
10.00
Za dědu a celé rodiny Tomanovu, Platilovu a Daňkovu.
Jundrov
15.00
KŘÍŽOVÁ CESTA

Poznámky

V úterý jste zváni na adoraci při večeru chval. V kostele od 19 hodin se budeme modlit a rozjímat písněmi z Taizé.

Ve čtvrtek se sejde skupinka křesťanské meditace, na faře od 19 hodin.

Připomínáme, že se můžete zapojit do vytvoření křížové cesty v rámci farního výletu na Květnou neděli. Kdo máte chuť se přidat, přijďte prosím po této mši svaté do sakristie, kde vám vše vysvětlíme.

Příští neděli bude křížová cesta v Jundrově.