Ohlášky 27. 6. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. 6. do 4. 7. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne13. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Za Veroniku Sládkovou, prarodiče Sládkovy a Davidovy.
  Komín
10.00
Za zemřelého Pavla Kachlíka, manželku a celou rodinu.
PoPamátka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka18.00Za Annu Kvizdovou a celou zemřelou rodinu.
ÚtSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hl. patr. br. diecéze – doporučený svátek  
StPamátka svatých prvomučedníků římských18.00Za Věru Kučerovou.
ČtČtvrtek 13. týdne v mezidobí  
Pátek 13. týdne v mezidobí17.00Možnost adorace a svátosti smíření
 – 1. pátek v měsíci18.00Za zemřelou Marii
Vrlákovou-Weissovou.
SoSvátek sv. Tomáše, apoštola8.00Na daný úmysl.
Ne14. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
  Jundrov
8.30
Za zdraví a požehnání kmotřence Petra a neteře Haničky.
  Komín
10.00
Na poděkování za manžela.

Poznámky

Dnes byla mimořádná sbírka, vyhlášená biskupem brněnským, na pomoc lidem, zasaženým tornádem. Z tohoto důvodu se sbírka na bohoslovce překládá na příští neděli.

Dnes je také otevřena farní knihovna – po obou komínských mších svatých. Po mši svaté v deset hodin pak je možnost jít na společný na výlet. Odchod po mši od kostela.

Společné čtení Písma na pokračování začne opět po prázdninách, tentokrát snad už offline, osobně.

V úterý bude v klubovně od 19 hodin večer chval.