Ohlášky 27. 9. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. 9. do 4. 10. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne26. neděle v mezidobí7.00Za živou a zemřelou rodinu Valentovu a Jordovu.
8.30Za farníky.
10.00Za živou a zemřelou rodinu.
PoSlavnost sv. Václava, mučed-níka, hl. patrona českého národa18.00Za Václava Andreska a manželku.
ÚtSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
StPamátka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
ČtPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Památka svatých andělů strážných
(1. pátek v měsíci)
18.00Na úmysl dárce.
SoSobota 26. týdne v mezidobí
Ne27. neděle v mezidobí7.00Za farníky.
8.30Za zemřelé rodiče a dobrodince obou manželů.
10.00Za maminku a její živou a zemřelou rodinu.

Poznámky

Zveme vás na druhý ročník akce „Sportovní odpoledne pro seniory a děti do 10 let“, který naše farnost spolupořádá. Akce se bude konat v pátek 2. října 2020 od 16 hodin na sportovišti za ZŠ Pastviny 70. Akce je určená pro seniory – i jednotlivce (nemusíte mít s sebou vnoučata), tak i pro děti – samotné nebo v doprovodu rodičů.
Je pro vás připraveno několik sportovních stanovišť. Disciplíny jsou to vesměs zábavné – neočekávejte žádné velké soutěžení. Prosíme o registraci účastníků, informace najdete na webových stránkách farnosti (na e-mailu eva-beran@seznam.cz
nebo sms na čísle 733 189 310). Prosíme také, aby se na farním webu přihlásili i ti, kteří se mohou zúčastnit jako pořadatelé-dobrovolníci.

Příští neděli jste zváni po obou komínských mších svatých do farní knihovny.

Zvažujeme otevření katechumenátu (přípravy na křest dospělých), podle počtu zájemců. Přihlásit se ke konzultaci může kdokoliv od 16 let, kdo uvažuje o přijetí křtu, mailem na adrese: prihlasky@farnostkomin.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Zájemce o křest“.