Ohlášky 28. 11. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. 11. do 5. 12. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne1. neděle adventníKomín
7.00
Za Danielu Kozubíkovou, kmotru Květuši a za celou živou a zemřelou rodinu Dvořákovu.
  Jundrov
8.30
Za farníky.
  Komín
10.00
Na poděkování za dceru.
PoPondělí po 1. neděli adventní18.00Za živou i zemřelou rodinu Alexandrovu a duše v očistci.
ÚtSvátek sv. Ondřeje, apoštola  
StStředa po 1. neděli adventní
(mše sv. slavena s dětmi)
18.00Za Evu Padrtovou a manžela.
ČtČtvrtek po 1. neděli adventní  
Památka sv. Františka Xaverského, kněze17.00Možnost tiché adorace
  – 1. pátek v měsíci18.00Za Ivana Kučeru a živou i zemřelou rodinu.
SoSobota po 1. neděli adventní11.30Za manžela, dvoje rodiče, Libora a celou zemřelou přízeň.
Ne2. neděle adventníKomín –
Latinská mše
7.00
Za tatínka. (zádušní mše)
  Jundrov
8.30
Za farníky.
  Komín
10.00
Za rodinu Heisovu.

Poznámky

V úterý bude na večer chval, v klubovně od 19 hodin.

Ve středu je první středa v měsíci, proto budeme slavit mši svatou s dětmi a možná přijde i sv. Mikuláš a proto v tento den nebude výuka náboženství.

V sobotu se v naší farnosti uskuteční adventní duchovní obnova. Povede ji otec David Ambrož, který působí jako farní administrátor v Jemnici a který k nám pravidelně přijíždí (pomáhat) zpovídat před Vánoci. Obnova proběhne v kostele, začne v 9 hodin přednáškou a skončí mší svatou v 11.30. Mezi dvěma přednáškami bude přestávka na občerstvení v klubovně, proto, pokud můžete, přineste na přestávku nějaké dobroty.

Příští neděli jste zváni do farní knihovny po obou komínských mších svatých a po mši v deset je plánována také farní kavárna. Uskutečněna nebo ne bude dle současných opatření proti šíření koronaviru.

Od tohoto adventu se každou sobotu po mši budeme modlit sv. Růženec jako prosbu o Boží slitování nad lidstvem, trpícím pandemií. Budete-li se chtít připojit, přijďte.

Připomínáme, že se můžete hlásit k účasti v synodálním procesu v naší farnosti, a to na e-mail dalibor.fic@gmail.com nebo na papír vzadu na stolku.

V pondělí 6. 12. začneme zapisovat úmysly na příští rok. Bude to možno vždy v úředních hodinách v pondělí od 15 do 17 a ve středu od 15 do 16 hodin ve farní kanceláři. …