Ohlášky 28. 2. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. 2. do 7. 3. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle postnípřenášena online
10.00
Za zlepšení vztahů v rodině,
Za zemřelou maminku a tatínka Kouřilovy a za farníky.
PoPondělí po 2. neděli postní18.00Za babičku, živou i zemřelou rodinu, za přátele, za Anežku Javůrkovou, bratra a za Janu a její rodinu.
ÚtÚterý po 2. neděli postní
StStředa po 2. neděli postní18.00Za zdraví a svaté požehnání a za dovršení 45 roků života.
ČtČtvrtek po 2. neděli postní
Pátek po 2. neděli postní
1. pátek v měsíci
17.00Možnost tiché adorace
17.35Křížová cesta
18.00Za dětský domov Alloheim.
SoSobota po 2. neděli postní
Ne3. neděle postnípřenášena online
10.00
Za farníky, za dr. Alenu Zemanovou, za živou i zemřelou rodinu a paní Vackovou.

Poznámky

Křížové cesty budou vždy v pátek v 17.35. Z toho důvodu se nebude přede mší svatou v tento den zpovídat.