Ohlášky 28. 3. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. 3. do 4. 4. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeKVĚTNÁ NEDĚLE
(žehnání ratolestí)
přenášena online
10.00
Za farníky, za rodiče Žákovy, Řezníkovy, prarodiče a duše v očistci.
PoPondělí svatého týdne18.00Za Annu Kvizdovou a celou zemřelou rodinu.
ÚtÚterý svatého týdne
StStředa svatého týdne18.00Za zemřelého Josefa Rajdla.
ČtZELENÝ ČTVRTEK – mše svatá na památku Večeře Páně18.00Za kněze.
VELKÝ PÁTEK15.00KŘÍŽOVÁ CESTA
(den přísného postu)18.00VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
SoVigilie slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ21.00Za zdraví a požehnání pro Miloše.
NeSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚpřenášena online
10.00
Za farníky, na poděkování za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a vyslyšení proseb.
PoPondělí velikonočnípřenášena online
10.00
Za zdraví dětí a jejich rodin.

Poznámky

Příležitost ke svátosti smíření:
Pondělí 16.00–17.50
Středa 16.00–17.50
Čtvrtek 17.00–17.50
Velký Pátek – po křížové cestě, která bude v 15.00, do 17.00.

Znovu apelujeme, aby se nikdo nepřihlašoval na více bohoslužeb o Velikonočním třídenní než na jednu z nich z důvodu solidarity s druhými, kteří se také některé z bohoslužeb touží zúčastnit!!!

Na Zelený čtvrtek bude možnost přijetí sv. přijímání a adorace v Getsemanech do 20.00.
Na Velký Pátek bude možnost přijetí sv. přijímání a adorace u Božího hrobu i možnost uctění Svatého Kříže po obřadech do 20.00.
Na Bílou sobotu bude možnost adorace u Božího hrobu od 11:00 do 15:00. (Vzadu na stolku v kostele je papír s rozpisem. Prosím, zapište se a pomozte knězi se střežením kostela v tomto čase.)
V neděli, o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, bude možnost přistoupit ke svatému přijímání v obvyklém čase, tedy po mši svaté do 11.45. Pokud si sebou přinesete pokrmy k požehnání, rád vám je požehnám.
V pondělí velikonoční bude možnost přistoupit ke sv. přijímání po mši, do 11.45.