Ohlášky 28. 4. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. 4. do 5. 5. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne2. neděle velikonočníKomín:
7.00
Za farníky.
(Neděle Božího milosrdenství)Jundrov:
8.30
Za zemř. rodiny Kratochvílovu, Mikéskovu a Zemanovu.
Komín:
10.00
Za Václava Turka a duše v očistci.
PoSvátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,12.00Pohřeb:  Jan Turek
patronky Evropy.18.00Za Stanislava Bartáka a manželku.
ÚtÚterý 2. velikonočního týdne
StPamátka sv. Josefa, dělníka18.00Za pracující lid a kamarády zpěváky.
ČtPamátka sv. Athanasia, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů11.00Pohřeb:   Jarmila Malá
17.00ADORACE + možnost svátosti smíření
18.00Za Marii Bendovu a manžela.
SoSobota 2. velikonočního týdne7.00Za dar víry, křtu a za šťastné složení maturitní zkoušky.
Ne3. neděle velikonočníKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za rodiče Žofii a Jirku Salusovy a prarodiče Dížkovy.
Komín:
10.00
Za Marii Barákovou.

Poznámky

Příští neděle bude 1. v měsíci. Proto v 7.00 bude mše svatá v latinském jazyce.

V úterý bude v klubovně od 19 hod. Večer chval.
Ve středu budu připraven posloužit dětem svátostí smíření od 17.00.

V sobotu 11. května v 17 hod. se v našem kostele uskuteční koncert hudební skupiny OBOROH.