Ohlášky 28. 6. 2020

Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. 6. do 5. 7. 2020

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne13. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za zemřelého Pavla Kachlíka, manželku a živou rodinu.
Jundrov:
8.30
Za Veroniku Sládkovou, prarodiče Sládkovy a Davidovy.
Komín:
10.00
Za farníky.
PoSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze18.00Za Věru Kučerovou.
ÚtÚterý 13. týdne v mezidobí
StStředa 13. týdne v mezidobí18.00Za zemřelou Boženu Kachlíkovou.
ČtČtvrtek 13. týdne v mezidobí
Svátek sv. Tomáše, apoštola17.00ADORACE + možnost svátosti smíření
(1. pátek v měsíci)18.00Za syny a jejich rodiče.
SoPamátka sv. Prokopa, opata7.00Na daný úmysl.
NeSlavnost sv. Cyrila, mnicha,Komín:
7.00
Za farníky.
a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,Jundrov:
8.30
Za manžele Grünwaldovy.
hlavních patronů MoravyKomín:
10.00
Za rodiče Bohumilu a Jana Pavelkovy a duše v očistci.

Poznámky

Od pondělí je zrušeno opatření dvoumetrových rozestupů. Proto již budou nedělní bohoslužby v pravidelných časech, včetně nedělní mší svatých v jundrovské kapli.
Nedělní bohoslužby již nebudou přenášeny.
V sobotu po ranní mši jste zváni k modlitbě svatého Růžence.
Svátost smíření bude udělována v komínském kostele v normálních časech, tedy v pondělí a pátek vždy 30 minut před mší svatou. V pondělí ve zpovědnici, v pátek v boční kapli.

Dnešní sbírka byla na bohoslovce.

Od 1. 7. přecházíme na prázdninový provoz. Úřední hodiny v době prázdnin nejsou.
O výpisy z matrik je možno požádat po kterékoli mši svaté ve všední dny.