Ohlášky 28. 7. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. 7. do 4. 8. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne17. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za duše v očistci našich nejbližších.
Komín:
10.00
Za živou a zemř. rodinu Barošovu a Koukalovu.
PoPamátka sv. Marty.18.00Za Marii Putnovu a manžela.
ÚtÚterý 17. týdne v mezidobí
StPamátka sv. Ignáce z Loyoly, kněze18.00Na poděkování za 60 let života s prosbou za další ochranu.
ČtPamátka sv. Alfonse z liguori, biskupa a učitele církve
Památka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze18.00Za Růženu Kachlíkovou a manžela.
SoSobota 17. týdne v mezidobí
Ne18. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za pravnuky.
Komín:
10.00
Na poděkování za 4 roky manželství a Boží požehnání pro živou a zemř. rodinu.

Poznámky

V úterý bude od 19 hod. v klubovně Večer chval.

Zveme všechny na farní výlet v neděli 4. 8. po druhé komínské mši sv. Od kostela budeme vycházet asi v 11 hod. Více info na stránkách farnosti.