Ohlášky 28. 8. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. srpna do 4. září 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne22. neděle v mezidobíJundrov
8.30
Za zemřelého manžela a živou rodinu a na poděkování za 80 let života.
Komín
10.00
Za zdraví synů a víru vnuček.
Za farníky.
PoPamátka Umučení svatého Jana Křtitele18.00Za syny, jejich rodiče a prarodiče.
ÚtÚterý 22. týdne v mezidobí
StStředa 22. týdne v mezidobí18.00Na daný úmysl.
ČtČtvrtek 22. týdne v mezidobí
Pátek 22. týdne v mezidobí
– 1. pátek
17.00Adorace + možnost svátosti smíření
18.00Za manžela, rodiče, dceru a ochranu Panny Marie a Boží požehnání.
SoPamátka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve8.00Mše za Boží milosrdenství s prosbou o ukončení válek a obrácení lidských srdcí k Bohu.
Ne23. neděle v mezidobíKomín – latinská
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za Veroniku Sládkovou a prarodiče Sládkovy a Davidovy.
Komín
10.00
Za Františka Beránka, manželku a dvoje rodiče.

Poznámky

V úterý jste zváni na Večer chval.
Ve čtvrtek je světový den modliteb za péči o stvoření.
Příští neděli jste zváni do farní kavárny (po mši svaté v deset), otevřena bude také farní knihovna (po obou komínských mších svatých).
Příští neděli při mši svaté v 10 hodin bude žehnání aktovek.
Za nový školní rok budeme prosit a modlit se ve středu 7. září (tj. příští středu) v 18 hodin při mši svaté s dětmi. Poté bude táborák na farní zahradě (špekáčky s sebou).
Vyučování náboženství začne v říjnu.
Kdo byste měli zájem o službu lektora, přijďte, prosíme, na informační schůzku v pondělí 12. září v 19 hodin do farního sálu.


O velkých prázdninách nejsou pravidelné úřední hodiny. Pokud bude třeba něco neodkladného vyřídit (pohřeb, svatbu, výpisy z matrik), obraťte se na farní kancelář prostřednictvím e-mailu: farabrnokomin@seznam.cz.
Pro zápis mešních úmyslů využijte e-mail: intence@farnostkomin.cz.