Ohlášky 29. 12. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. 12. do 5. 1. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSvátek Svaté rodinyKomín:
7.00
Za farníky.
 Ježíše, Marie a JosefaJundrov:
8.30
Za Aloise Prušvice a celou zemřelou rodinu.
 (Při mši v Jundrově v 8.30 a v Komíně v 10.00 bude obnova manželského slibu.)Komín:
10.00
Za Marii Barákovou a Anežku Javůrkovou.
PoŠestý den v Oktávu Narození Páně  
ÚtSedmý den v oktávu Narození Páně17.00Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
s prosbou o požehnání a Boží ochranu.
StSlavnost Matky BožíJundrov:
8.30
Na daný úmysl.
 Panny Marie  (zasvěcený svátek)Komín:
10.00
Za Josefa Řepu, rodiče a živou rodinu.
ČtPam. Sv. Bazila Velikého a Řehože Naziánského, biskupů a uč. církve  
Památka Nejsv. Jména Ježíš17.30ADORACE
 (1. pátek v měsíci)18.00Za zemř. Jiřinu Šmerdovou a duše v očistci.
SoSobota po Oktávu Narození Páně    (1. sobota v měsíci)7.00Za Růženu Kachlíkovou a manžela.
NeSlavnost Zjevení PáněKomín:
7.00
Za Rudolfa Sedláře.
 (svěcení vody, kadidla a křídy)Jundrov:
8.30
Za farníky.
  Komín:
10.00
Za zemř. Marii Strouhalovu a rodiny Kacrovu, Strouhalovu a Vybíhalovu.

Poznámky

Při mši svaté na Nový rok bude farní sbírka na dítě z Konga, adoptované naší farností v rámci programu Adopce na dálku. Prosíme o štědrost.

Na Nový rok bude pro návštěvníky Betléma kostel otevřen od 15.00 do 17.00.

V sobotu po ranní mši bude modlitba svatého Růžence s krátkým rozjímáním.

Příští neděle je první v měsíci. Mše svatá v 7.00 bude v latinském jazyce. Po komínských mších bude otevřená farní knihovna. Po mši svaté v 10.00 jste zváni do farní kavárny.

V neděli 12. 1. jste také zváni do komínského kostela na koncert hudebního souboru Cappella Polyphonica Salesiana. Zazní, kromě jiného, Česká mše půlnoční od Jakuba Jana Ryby. Koncert začne v 18.00. Vstupné dobrovolné.