Ohlášky 29. 5. 2022

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. května do 5. června 2022

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost Nanebevstoupení Páně Komín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za zemřelé spolužáky.
Komín
10.00
Za Bohumila a Jana Pavelkovy a duše v očistci.
Jundrov
18.00
Májová pobožnost
PoPamátka sv. Zdislavy18.00Na poděkování za dar života s prosbou o uzdravení duše a těla, za celou rodinu a její milé; za Gustava, Annu a Jaromíra Pelajovy.
ÚtSvátek Navštívení Panny Marie18.00Za rodiče z obojí strany. (mešní úmysl ze středy)
StPamátka sv. Justina, mučedníka18.00Bohoslužba slova s dětmi.
ČtČtvrtek po 7. neděli velikonoční
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků17.00Adorace + možnost svátosti smíření
– 1. pátek v měsíci.18.00Za paní Věru Bezděkovskou.
SoSobota po 7. neděli velikonoční8.00Mše k Božímu milosrdenství s prosbou o obrácení lidských srdcí k Bohu, za odvrácení pohrom válek a nemocí.
NeSlavnostKomín – latinská mše
7.00
Za rodiče Gelnarovy a živou rodinu a za rodinu Čechovu a duše v očistci.
Seslání Ducha SvatéhoJundrov
8.30
Za farníky.

1. svaté přijímání dětí
Komín
10.00
Mše k 80. výročí za popravené komínské hrdiny, parašutisty Jindřicha Čoupka, jeho otce Ondřeje, bratra Ladislava, bratrance Tomáše a Ludvíka Čoupkovy a 

Poznámky

Ve středu nebudou úřední hodiny.

Bohoslužbu slova s dětmi ve středu povede jáhen Radovan Jiřík.

V úterý od 19 hodin bude Večer chval.

V sobotu v 15.00 děti slavit svoji první svátost smíření. V neděli při mši svaté v 10.00 potom poprvé přijmou Ježíše v Eucharistii. Při téže mši rovněž bude pokřtěna a poprvé přistoupí ke svatému přijímání spolu s ostatními dětmi Anička Korábová. Prosím o modlitby za ně.

Farní táborák na poděkování za školní rok se bude konat ve středu 8. 6. 2022, po mši svaté.

Příští neděli jste zváni do farní knihovny po mších začínajících v 7 a v 10, po mši v 10 bude také kavárna. 
V neděli 12. 6. od 18h zveme na letní posezení a společné tvoření všechny ženy, i s dcerkami, případně babičky s vnučkami. Je potřeba se emailem přihlásit, viz informace na webu farnosti nebo osobně u Moniky Křížové.