Ohlášky 29. 8. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. 8. do 5. 9. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne22. neděle v mezidobíKomín
7.00
Za farníky.
Jundrov
8.30
Za zemř. Manžela a živou rodinu.
Komín
10.00
Za zemř. Zdeňku Zapletalovou.
PoPondělí 22. týdne v mezidobí18.00Na poděkování Bohu za dar života 
S prosbou o Boží ochranu a požehnání.
ÚtÚterý 22. týdne v mezidobí
StStředa 22. týdne v mezidobí
(svět. den modliteb za péči o stvoření)
_ _ _
ČtČtvrtek 22. týdne v mezidobí
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve17.00Adorace, možnost svátosti smíření
– 1. pátek v měsíci18.00Za přátele, kteří pozitivně ovlivnili můj život.
SoSobotní památka Panny Marie8.00Za živou i zemřelou rodinu Peterkovu a duše v očistci.
Ne23. neděle v mezidobíKomín
7.00
Latinská mše
Za farníky.
Jundrov
8.30
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let varhanické a pěvecké služby.
Komín
10.00
Za živou i zemřelou rodinu Vřeských a Vystavělovu.

Poznámky

V úterý bude večer chval – od 19 hodin v klubovně.

Příští neděli při mši svaté v 10 hodin požehnám dětem do nového školního roku. Pokud si sebou přinesou i školní potřeby, rád jim je požehnám též.

Chtěl bych také s předstihem pozvat rodiče a děti na první dětskou mši svatou, která bude 15. září v 18.00. A po této mši svaté vás srdečně zvu na farní táborák.

Výuka náboženství letos začne 6. října.  
(Výuka v Jundrově bude záviset na počtu přihlášených dětí).