Ohlášky 29. 9. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. 9. do 6. 10. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne26. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
Jundrov:
8.30
Za pana Kirchnera a Johna.
Komín:
10.00
Za zemřelou maminku.
PoPamátka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve18.00Za zemřelého Antonína Nováka.
ÚtPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
StPamátka Svatých andělů strážných.17.00Možnost svátosti smíření pro děti.
18.00Za pomoc v úskalích proti změně klimatu.
ČtČtvrtek 26. týdne v mezidobí
Památka sv. Františka z Assisi17.00ADORACE + možnost svátosti smíření
(1. pátek v měsíci)18.00Za zemřelého Stanislava Vlasáka a celou rodinu.
SoSobotní památka Panny Marie7.00Za rodinu Mokrých.
Ne27. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za zemřelého manžela Jana, rodiče Zajíčkovy, Krupičkovy a živou rodinu.
Jundrov:
8.30
Za farníky.
Komín:
10.00
Za živou a zemřelou rodinu.

Poznámky

Ve středu začínáme výuku náboženství mší svatou s dětmi v 18 hod. Předtím, od 17.00, bude pan farář k dispozici dětem ke svátosti smíření. Vlastní výuka začne následující týden.

Příprava na 1. svaté přijímání začne schůzkou rodičů ve středu 9. října v klubovně v 17.15–18.00. Příprava s dětmi pak začíná 16. října v době 16.45–17.45.

Příští neděle bude 1. neděle v měsíci. Ranní mše svatá v Komíně bude v latinském jazyce.

Po mši svaté v 10 hodin bude farní kavárna.