Ohlášky 3. 1. 2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. 1. do 10. 1. 2021

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
NeSlavnost Zjevení Páně10.00Za manž. Hrubanovy, Zlatníčkovy, jejich rodiče a sourozence.
Za rodinu.
PoPondělí po Zjevení Páně18.00Za Rudolfa Sedláře.
ÚtÚterý po Zjevení Páně
StStředa po Zjevení Páně18.00Za zdraví a svaté požehnání pro vnoučata a jejich rodiče.
ČtČtvrtek po Zjevení Páně
Pátek po Zjevení Páně18.00Za živou a zemřelou rodinu Ficovu a Zborovských a za pana Luďka Březinu.
SoSobota po Zjevení Páně
NeSvátek Křtu Páněpřenášena online
10.00
Za farníky, za živé a zemřelé členy rozšířené rodiny Filipenských, 
Za maminku a tatínka Šancovy a za živou i zemřelou rodinu a za zemřelou Dagmar Antošovou.

Poznámky

V souvislosti s 5. stupněm PES budou bohoslužby ve všední dny v pondělí, středu a pátek v 18.00. Ti, kdo nechávají ten den slavit mešní úmysl, budou mít automaticky rezervovány 2 místa. 
Ostatní, pokud si přejí účastnit se bohoslužby, si musí zarezervovat účast na mši přes web naší farnosti, a to až do počtu 25 osob. Ve vyjímečných případech ti, kdo nemají možnost internetu tak mohou učinit na tel. č. 606 656 826. Nutnost rezervace je striktní, protože jinak nelze zajistit povolený počet osob. Prosím o poctivost v této věci.

Nedělní bohoslužby budou vždy v 10.00. Budou online přenášeny a přístup na ně budou mít pouze ti, kdo nechávají onu neděli sloužit mešní úmysly, a jejich rodiny.

Svaté přijímání a svátost smíření bude možno přijmout vždy v neděli od 11.00 do 11.45. 
Ve všední dny bude možnost svátosti smíření před mší svatou od 17.30. 
Svaté přijímání bude možno přijmout ve všední dny v 17.50.