Ohlášky 3. 11. 2019

Pořad bohoslužeb  týdnu od 3. 11. do 10. 11. 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne31. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
  Jundrov:
8.30
Za živou a zemřelou rodinu Štouračovu a duše v očistci.
  Komín:
10.00
Za zemř. maminku, živ. a zemř. rodinu, duše v očistci a na poděkování Bohu a Panně Marii.
  16.00Pobožnost na hřbitově s výkropem.
PoPamátka sv. Karla Boromej-ského, biskupa18.00Za manžela, dvoje rodiče a celou zemřelou přízeň.
ÚtÚterý 31. týdne v mezidobí  
StStředa 31. týdne v mezidobí17.00Možnost svátosti smíření pro děti.
 (Mše svatá s dětmi)18.00Za manžela a dceru.
ČtČtvrtek 31. týdne v mezidobí  
Pátek 31. týdne v mezidobí18.00Na úmysl dárce.
SoSvátek Posvěcení lateránské baziliky7.00Za Annu Křížovou, Jiřího Kříže a celou zemřelou rodinu Křížovou.
Ne32. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za farníky.
  Jundrov:
8.30
Za manžele Ehrenbergerovy a syna Pavla.
  Komín:
10.00
Za živou i zemřelou rodinu Pokorných a Mikešovu.

Poznámky

Tento týden až do 8. listopadu je možno získat každý den dar plnomocných odpustků, přivlastnitelných pouze duším v očistci. Po splnění tří obvyklých podmínek (zpověď v okruhu týdne, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže) je třeba navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Dnes bude otevřena farní knihovna po obou komínských mších sv., po druhé komínské mši pak také farní kavárna. Všichni jste zváni.

Ve středu bude mše sv. slavená s dětmi, od 17.00 bude možnost pro děti přistoupit ke svátosti smíření.