Ohlášky 3. 3. 2019

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. do 10. března 2019

DenLiturgická oslavaHodinaBohoslužby
Ne8. neděle v mezidobíKomín:
7.00
Za Alžbětu Staňkovou.


Jundrov:
8.30
Za farníky.


Komín:
10.00
Za rodiče Žákovy, Řezníkovy a prarodiče.
PoPondělí 8. týdne v mezidobí18.00Za manžela, dvoje rodiče a celou zemř. přízeň.
ÚtÚterý 8. týdne v mezidobí

StPopeleční středa16.30Možnost svátosti smíření

(udělování svátostiny popelce)18.00Za Hedviku a Vendelína Rychlíkovy.
ČtČtvrtek po Popeleční středě

Pátek po Popeleční středě18.00Za živého Jana Mecu a duše v očitstci.
SoSobota po Popeleční středě7.00Za Annu Kvizdovou a celou zemř. rodinu.
Ne1. neděle postníKomín:
7.00
Za farníky.


Jundrov:
8.30
Za Jarmilu Grünwaldovou.


Komín:
10.00
Za Evu Padrtovou a manžela.

Poznámky

Na toto pondělí vyhlašuji brigádu v kostele po večerní mši. Bude třeba vyklidit zákristii pro instalaci nového nábytku. Velmi prosím muže i ženy o účast.

Na Popeleční středu nebude mše svatá s dětmi. Budeme ji s dětmi slavit příští týden 13. 3.
Moje výuka náboženství nebude. Budu k dispozici ke svátosti smíření ve zpovědnici od 16.15.

Dnes 3. 3. pro Vás bude opět otevřena knihovna ve farním sále, po obou komínských mších svatých, tj. od 8.00 do 8.20 a od 11.00 do 11.20. Po mši svaté v 10.00 jste zváni do farní kavárny.

Svatopostní duchovní obnova se bude konat v sobotu 16. 3. v kostele pod vedením P. Václava Hejče z farnosti Křižanov. Začátek je v 9.30, mše svatá na závěr obnovy začne ve 12 hodin. O přestávkách bude prostor k zahřátí a občerstvení ve farní klubovně. Ve farním sále bude zajištěno hlídání dětí. Zájemce o tuto službu prosíme, aby se přihlásili u Lenky a Toma Daňkových nebo přes formulář na webu naší farnosti. Všechny informace najdete také na plakátku na nástěnce.